Energisentraler

Vi leverer kulde- og varmepumpeanlegg for energisentraler, for det meste til fjernvarme og fjernkjøling, men også til næringsbygg, skoler og sykehus. Dette omfatter alt fra enkle prefabrikerte kjølemaskiner og varmepumper, til komplekse, plassbygde anlegg. Felles for alle løsninger er det benyttes naturlige arbeidsmedier (kuldemedier) som ammoniakk og CO2, og tekniske løsninger av høy kvalitet.​

Therma Industri AS er ikke en serieproduserende virksomhet, og har mulighet til å skreddersy alle løsninger til kundens behov.​

Vi har tilgang til et bredt sortiment av stempelkompressorer og skruekompressorer med og uten automatisk volumregulering. Varmevekslere til fordampere og kondensatorer kan leveres i alle varianter. Dette kan være rørkjeler, ordinære platevekslere, sprayfordampere eller helsveiset Plate & Shell. For varmeveksling mot sjøvann kan det leveres varmevekslere med rør eller plater i titan.​

Styresystemene er basert på PLS med norsk språk, og tilpasses hvert enkelt anlegg. Våre systemer kan enkelt integreres i energisentralens eller bygningens overordnede styresystemer.​

Plassbygde kulde- og varmepumpeanlegg er et godt alternativ for større energisentraler, og kan tilpasses alle behov. I stedet for å ha flere prefabrikerte kjølemaskiner / varmepumper, kan flere kompressorer tilknyttes et felles system med rør, beholdere og varmevekslere for arbeidsmediet. Dette gir besparelser i både kostnader og plassbehov, og muliggjør forenklinger i vannsystemet.​

I takt med utfasingen av syntetiske og klimaskadelige arbeidsmedier i samfunnet, er det økende etterspørsel etter mindre kjølemaskiner og varmepumper med naturlig kuldemedieum. Vi kan nå tilby mindre, prefabrikerte kjølemaskiner og varmepumper som bygges hos vår samarbeidspartner i Bosnia-Hercegovina. Vi kan også tilby større, prefabrikerte kjølemaskiner og varmepumper som bygges på verksted i Norge.​