ISBANER

Therma har i en årrekke vært markedsledende i å bygge kunstisbaner av ulik størrelse og omfang i Norge. Therma leverer både aggregater og plassbygde anlegg med ammoniakk og CO2 som kuldemedium. Vi leverer baner til både skøyter, bandy, ishockey og allbruk.​

I de senere år har vi levert en rekke kombinerte anlegg hvor energien fra isbanen nyttiggjøres til oppvarmingsformål i tilknyttede bygg, kuntgressbaner eller andre formål.​

Isbaner leveres tradisjonelt med ammoniakk som kuldemedium. Ammoniakk varmeveksles med en saltlake eller ammoniakk-vann. ​

I de senere år har CO2 blitt introdusert som kuldebærer for isbaner. Therma var først ute med å ta i bruk denne teknikken i Norge, vi har levert et antall baner med denne teknologien.​