styringssystemer

Styringssystemer

Vi sørger for å til enhver tid ha velfungerende og oppdaterte tekniske løsninger. Under følger mer tekniske beskrivelser og illustrasjoner av hvordan løsningene er bygget opp.​

PLS-løsningene er basert på Eatons sine touch-baserte panel PLS’er med Windows CE i bunnen og CoDeSys/Galileo som PLS-software og visualisering.​

Enhetene kommuniserer mot IO på profibus og PLS’ene seg imellom via Ethernet. Enhetene kan fra enhver Windows-basert PC fjernstyres over ethernet via en enkel applikasjon. Denne gir full tilgang til all betjening og krever ingen installering, men kjøres bare direkte fra en exe-fil. Dersom nettverket er tilgjengelig fra utsiden via f.eks. VPN-oppkobling, kan enhetene fjernstyres fra eventuell hjemmevakt via internett. PLS-løsningene kan kommunisere mot overordnede SD-anlegg via f.eks. OPC eller Modbus. Gratis OPC-server medfølger dersom det er ønskelig.​

Som SD-anlegg benyttes Iconics Genesis som er et av verdens ledende produkter i dette markedet. SD-anlegg gir muligheter for utvidet funksjonalitet rundt alarmering, trending, logging og ikke minst rapportering på både produksjonsdata, avvik og alarmer. Det er i dag stadig økende etterspørsel etter lagring av data og rapportering på disse som beslutningsgrunnlag for optimalisering av produksjon. Her er Iconics Genesis i forkant av hva som finnes i markedet.​

SD-anleggene kan kommunisere mot Therma’s og eventuelle andre leverandørers hardware via en rekke kommunikasjonsprotokoller, fortrinnsvis OPC-server. Sofwaren fungerer like godt på frittstående PC’er ute på fabrikk-gulvet som på virtuelle maskiner integrert i en serverpark. Som klienter kan alle enheter fra mobiltelefon og oppover benyttes så lenge den har en web-browser tilgjengelig.​